ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม และผู้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Microsoft Office Specialist (MOS) ทุกท่านนะคะ