สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากร สอบวัดมาตราฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  1. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe และ IC3 ตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก
  2. สร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาในการสมัครงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 12C โทรศัพท์ภายใน 2870-2, 2883